• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
    KRS 0000056352

Misja
Upamiętnienie tragicznego losu zbrodni popełnianych przez ukraińskich szowinistów z OUN - UPA na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumentowanie i ujawnianie tych zbrodni. Popularyzowanie wiedzy historycznej z okresu 1939 - 1945/7. Przeciwdziałanie fałszowaniu informacji na temat rzeczywistych stosunków polsko - ukraińskich.

Prowadzone działania
Wydawanie kwartalnika historyczno - publicystycznego 'Na Rubieży'. Wspieranie i organizowanie budowy pomników, tablic pamiątkowych, upamiętniających zbrodnie na ludności polskiej. Zbieranie relacji od świadków o popełnianych zbrodniach przez OUN - UPA. Współpraca z Główną Komisją Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.