• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Centrum Inicjatyw Obywatelskich
    KRS 0000056842

"Centrum Inicjatyw Obywatelskich
- Człowiek Inspiracja Otwartość"

Jesteśmy stowarzyszeniem, zgranym i profesjonalnym zespołem, działającym nie dla zysku, przygotowanym do realizowania zadań społecznych.
Naszym celem jest wzmacnianie i rozwój aktywnego, świadomego i otwartego społeczeństwa demokratycznego.
Działamy z ludźmi i dla ludzi, pobudzając ich aktywność, kreatywność i chęć pracy na rzecz swojej wspólnoty lokalnej.
Promujemy postawy obywatelskie i rozwijamy ideę partnerskiej współpracy.
Nasze działania są efektywne i dostosowane do potrzeb.
W naszej pracy kierujemy się empatią. Realizujemy i promujemy zasadę pomocniczości i solidarności. Naszą wartością jest odpowiedzialne funkcjonowanie jednostki we wspólnocie.

Prowadzone działania
Prowadzenie poradnictwa z zakresu działań organizacji pozarządowych.
Udostępnianie sprzętu biurowego.
Kolportowanie pism.
Organizowanie szkoleń dla członków organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych ich działalnością.
Udzielanie porad prawnych dla organizacji.
Wspieranie aktywności społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.