• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dobroczynności Atlas
    KRS 0000057384

Misja:
Niesienie pomocy ludziom znajdującym się w stanie ubóstwa, osobom chorym, zwłaszcza dzieciom.

Prowadzone działania:
Pomoc dzieciom w kraju i za granicą.
Organizowanie konwojów z pomocą humanitarną dla Polonii w Kazachstanie, na Litwie, Białorusi, Ukrainie.
Wysyłanie darów dla domów dziecka w Wilnie i Nowej Wilejce.

Finansowo pomagamy osobom fizycznym, niewielkie ilości materiałów budowlanych przydzielamy organizacjom działającym w sferze zadań publicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.