• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
    KRS 0000057627

Prowadzimy następujące działania:
- Organizacja imprez i zawodów sportowych
- Programowanie i organizowanie obozów sportowo-szkoleniowych dla młodzieży szkolnej
- Szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieży
- Organizacja szkoleń, warsztatów i seminariów w ramach krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej
- Integrowanie środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego i sportu młodzieży szkolnej
- Inicjowanie badań naukowych nad rozwojem fizycznym młodzieży
- Współdziałanie w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej młodzieży szkolnej z władzami oświatowymi wszystkich szczebli oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.