• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Opiekun"
    KRS 0000057853

Misja
Misją Fundacji "Opiekun" jest promowanie i propagowanie chrześcijańskiej kultury życia małżeńskiego i rodzinnego we wszystkich jego aspektach: relacji małżeńskich, relacji rodzinnych, wychowania dzieci, przygotowania do małżeństwa, opieki nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi.

Prowadzone działania
Fundacja organizuje rekolekcje dla małżonków, kolonie dla dzieci, akcję dożywiania dzieci w rejonach "strukturalnego bezrobocia".
W planach jest tworzenie ośrodka (ośrodków) opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.