• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
    KRS 0000057880

Misją Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest przyczynianie się do rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności regionu łódzkiego, poprzez rozwijanie ducha przedsiębiorczości, integrację środowiska biznesu oraz prowadzenie działalności edukacyjno - doradczej (szkolenia, seminaria, doradztwo, ekspertyzy, opinie).

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Specjalizujemy się w organizacji szkoleń zarówno na zlecenie klientów indywidualnych jak i z wolnego naboru. Nasza oferta obejmuje również szeroki zakres usług doradczych i informacyjnych.

Doradzamy jak rozpocząć działalność gospodarczą, jak zmodernizować i udoskonalić już prowadzoną. Promujemy Kampanię informacyjno-promocyjna na rzecz ochrony własności intelektualnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.