• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Stowarzyszeń - Śląski Bank Żywności
    KRS 0000058731

Począwszy od 2004 roku Śląski Bank Żywności jest w regionie śląska wiodącym koordynatorem i dystrybutorem żywności z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej dla najuboższych mieszkańców wspólnoty europejskiej PEAD.

Bank jest organizatorem Zbiórek Żywności w tym w ramach programu "Podziel się Posiłkiem" oraz programów wspierających i edukacyjnych jak " Żywność-dobro które szanuję" oraz "Lider Postępów" Uczestniczy również w realizacji programów promujących zdrowe odżywianie "Jedz smacznie i zdrowo" W ramach obchodów Swiatowego Dnia Żywności organizuje "Strajk Żywności" oraz tematyczny happening.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.