• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski
    KRS 0000059603

Celem statutowym Polskiego Związku Niewidomych jest zrzeszanie osób niewidomych i słabo widzących w celu ich społecznej integracji, zwalczania wykluczenia społecznego, rehabilitacji, ochrony interesów, przeciwdziałanie ich dyskryminacji i izolacji.

Prowadzimy rehabilitację indywidualną i grupową osób niewidomych i słabo widzących zarówno poza miejscem zamieszkania, jak i w miejscu zamieszkania. Rehabilitacja podstawowa obejmuje naukę orientacji przestrzennej, poruszania się przy pomocy białej laski, naukę czynności dnia codziennego, samodzielnego funkcjonowania po utracie wzroku lub w wyniku jego pogorszenia, naukę pisma wypukłego Braill`a. Prowadzimy poradnictwo w zakresie dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego, obowiązujących przepisów prawnych, a także wszelkich innych spraw niezbędnych do rehabilitacji i samodzielnego funkcjonowania osób z dysfunkcja wzroku w życiu codziennym. Naszym wsparciem objęte są osoby w różnym wieku, zarówno dzieci i ich rodzice, młodzież i osoby dorosłe i dla wszystkich tych grup organizujemy różne formy rehabilitacji (szkolenia, turnusy, warsztaty). Organizujemy również szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy pracujących na rzecz osób niewidomych i słabo widzących, aby posiadali oni odpowiednią wiedzę do udzielania pomocy tej grupie osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.