• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ratujmy Ptaki
    KRS 0000059806

Głównym celem powstania fundacji jest stworzenie w Szczecinie, profesjonalnego ośrodka dla ratowania i rehabilitacji dzikich zwierząt,a w szczególności ptaków.
Podstawowe funkcje ośrodka to:
- leczenie i rehabilitacja zwierząt dzikożyjących
- azyl dla trwale okaleczonych ptaków
- introdukcja rzadkich gatunków ptaków
- edukacja ekologiczna
- możliwość prowadzenia badań naukowych
- miejsce, gdzie wśród ptaków i innych zwierząt będzie można miło spędzić wolny czas odpoczywając od zgiełku miasta.

Dotychczas prowadzony azyl - w mieszkaniu prywatnym o pow. 52 mkw. - nie stwarza odpowiednich warunków dla tego typu działalności, tym bardziej, że liczba trafiających do nas zwierząt zwiększa się co roku.

Prowadzone działania:
- Prowadzenie azylu dla ptaków dzikożyjących.
- Prowadzenie działań mających na celu wydzierżawienie gruntu i budowę profesjonalnego azylu dla zwierząt prawnie chronionych na terenie Gminy Miasta Szczecin.
- Stworzenie ośrodka rehabilitacyjnego dla i zwierząt dzikożyjących.
- Program introdukcji ptaków zagrożonych wyginięciem.
- Upowszechnianie wiedzy o środowisku naturalnym człowieka poprzez m.in. spotkania w szkołach i szpitalach, kontakt z prasą i telewizją.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.