• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai
    KRS 0000060038

Prowadzone działania
Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai - Honorowy Ambasador Królewskiego Miasta Bochni jest zespołem śpiewaków-amatorów promującym kulturę muzyczną i śpiew liturgiczny. Powstał przy Sanktuarium Maryjnym - Bazylice Św. Mikołaja w Bochni w roku 1987 z inicjatywy Ks. Stanisława Adamczyka; zrzesza ponad 100-u członków, głównie dzieci i młodzież w wieku 10-20 lat, którzy - obok śpiewu - uczą się również samodyscypliny, koncentracji uwagi, odpowiedzialności i dokładności w pracy zespołowej, samokrytycyzmu, a nade wszystko doświadczają radości tworzenia oraz przeżywania piękna w służbie Bogu i ludziom.
Chór wykonuje wszechstronny repertuar sakralny, obejmujący zarówno utwory a cappella od XVI do XXI wieku, w tym kompozycje dwu chórowe i kilkunastogłosowe, jak i większe formy wokalno-instrumentalne, a także Negro Spirituals oraz standardy współczesnej muzyki rozrywkowej.
Koncertował w Austrii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Słowacji i we Włoszech; uczestniczył w wielu międzynarodowych konkursach i festiwalach.

Chór zrzeszony jest w Krajowej i Światowej Federacji Pueri Cantores, a od roku 1992 prowadzi działalność w formie Stowarzyszenia Artystycznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.