• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze
    KRS 0000060388

Misja
Profilaktyka niepełnosprawności i inwalidztwa u dzieci, młodzieży i dorosłych.
Popularyzowanie idei osiągnięć w zakresie rehabilitacji.
Likwidacja barier i ograniczeń uniemożliwiających inwalidom uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Prowadzone działania
Organizowanie imprez okazjonalnych, integracyjnych, turnusów rehabilitacyjnych, itp., np. bale karnawałowe z wyborem niepełnosprawnego sportowca roku, wycieczki zagraniczne, ogniska integracyjne, współuczestnictwa w międzynarodowej działalności na rzecz inwalidów, osób niepełnosprawnych w ramach Euro Regionu "Nysa", prowadzenie działalności wydawniczej, organizacja zjazdów, konferencji, wystaw, pokazów i odczytów. Budzenie i pogłębianie wrażliwości społeczeństwa do działania na rzecz niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.