• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Płomyk" im. Janiny Kuś na rzecz Rozwoju Ziemi Witońskiej
    KRS 0000060970

Misja
Celem fundacji jest:
-rozpowszechnianie kultury, sztuki, zabytków regionu witońskiego;
-ochrona środowiska, zdrowia;
-opieka i pomoc społeczna jego mieszkańcom w zakresie określonym w paragrafie 6 statutu fundacji.

Prowadzone działania
W chwili obecnej prowadzimy świetlicę środowiskową "Nasza Przystań", z której korzystają dzieci, młodzież oraz dorośli z terenu Gminy Wotonia. Czynna jest również szwalnia, z której nieodpłatnie korzystają mieszkańcy Witoni i okolic.
Realizujemy program "Gospodarowanie Darami".
Świadczymy usługi logopedyczne dla dzieci.
Od 1994 roku, corocznie organizujemy akcję letnią "Półkolonie" w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży.
We współpracy z "Bankiem Żywności" realizujemy program "Wsparcie dla najuboższej ludności" - rozdajemy żywność (mleko, ryż, makaron, jogurty). Tą formą pomocy objęliśmy 800 osób z terenu Gminy Witonia.
Jesteśmy organizatorami wielu konkursów, quizów i spotkań. W swej siedzibie stworzyliśmy również izbę tradycji, w której znajdują się regionalne wyroby twórczości ludowej (rzeźby, pająki, wycinanki, stroje ludowe).
Odbiorcami naszych działań są dzieci i młodzież (ok. 150 osób) oraz dorośli (40 osób).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.