• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego "Razem"
    KRS 0000061469

Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „Razem” to, istniejąca od 1999 roku, katolicka organizacja pozarządowa, skupiająca młodych i aktywnych ludzi, pragnących czynić coś dla innych, wykraczać poza zwykłe codzienne obowiązki. Podejmowane przez nas inicjatywy mają charakter nie tylko stricte formacyjny, duchowy: nasze działania ukierunkowane są na całościowy rozwój człowieka. Dołączyć może do nas każdy, kto patrzy przed siebie i widzi, że jest jeszcze wiele do zrobienia. W pojedynkę bywa czasem bardzo trudno. RAZEM możemy uczynić naprawdę wiele.

Jak działamy?

Działanie Stowarzyszenia opiera się na pracy członków-wolontariuszy, którzy pracują w zespołach dedykowanych konkretnym projektom. W ciągu roku realizujemy ich dziesiątki. Oprócz stałych działań, takich jak Świetlica Środowiskowa "PROMYCZEK", Klub Młodzieżowy “BAZA”, Akademickie Laboratorium Wiary czy Klub Filmowy "Liczydło" organizujemy także liczne imprezy kulturalne, jak wernisaże, koncerty czy galerie fotograficzne. Każdemu zespołowi przewodniczy koordynator odpowiedzialny za realizację celu. To ludzie kompetentni, posiadający doświadczenie oraz wiedzę na dany temat. Często studenci lub absolwenci studiów kierunkowych. Dodatkowe wsparcie merytoryczne licznych sympatyków naszego Stowarzyszenia pomaga cały czas stawać się lepszymi.

Finansowanie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie "RAZEM" jest Organizacją Pożytku Publicznego (KRS: 61469), a wpływ z tzw. 1% jest podstawowym źródłem finansowania. Stowarzyszenie realizuje również liczne projekty wspierane z funduszy Unii Europejskiej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Niezwykle cennym darem jest również wsparcie firm oraz osób prywatnych -zarówno finansowe, rzeczowe, jak i merytoryczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.