• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych
    KRS 0000061869

Misja:
Ochrona zabytków kultury technicznej, głównie taboru i infrastruktury wąskotorowej.

Działania:
1. Prowadzenie ruchu turystycznego na zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów - Rawa - Biała,
2. Opieka nad zabytkową Koleją Wąskotorową Rogów - Rawa - Biała,
3. Pozyskiwanie środków oraz prowadzenie remontów posiadanych eksponatów,
4. Organizowanie wystaw,
5. Popularyzacja zabytków techniki,
6. Popularyzacja turystyki regionalnej,
7. Popularyzacja i organizacja wolontariatu dla ratowania zabytkowego taboru i linii Kolei Wąskotorowej Rogów - Rawa - Biała.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.