• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bank Żywności w Chojnicach
    KRS 0000061910

Misja:
Zapobieganie i walka z marnotrawstwem żywności, udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej osobom szczególnie tej pomocy potrzebującym oraz inicjowanie i koordynacja działań instytucji, organizacji i placówek charytatywnych zajmujących się rozdziałem wśród osób potrzebujących.

Prowadzone działania:
Jednym z głównych sposobów realizowania celów statutowych Chojnickiego Banku Żywności jest pozyskiwanie darów żywnościowych (przede wszystkim od producentów) i przekazywanie ich na rzecz osób potrzebujących. Dystrybucja darów odbywa się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie powiatów: chojnickiego, człuchowskiego, tucholskiego, sępoleńskiego, świeckiego oraz lęborskiego. Chojnicki Bank Żywności przekazuje również dary na rzecz podopiecznych PCPR w Człuchowie i Tucholi, Domu Dziecka w Tucholi, DPS w Wysokiej, Świetlic Socjoterapeutycznych na terenie Chojnic, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Chojnicach, Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Chojnicach oraz innych o podobnych celach działania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.