• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Samodzielne Koło Terenowe Nr 15 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
    KRS 0000061987

Misja
Naszym naczelnym zadaniem jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz: poprawy możliwości edukacji dzieci i młodzieży, uspołecznienia polskiego systemu oświatowego oraz stworzenia możliwości wyboru różnych dróg kształcenia i wychowywania.

Prowadzone działania
Zakładamy różnego typu i rodzaju szkoły oraz przedszkola, które oferują korzystne warunki nauki dla dzieci i pracy dla nauczycieli. Szkoły wychowujące twórczo, zachęcające do zdobywania wiedzy, rozwijające osobowość człowieka. Szkoły, których autonomia łączy się z wpływem lokalnego środowiska.

Zgodnie z naszymi założeniami szkoły powinny być małe, wtopione w lokalną społeczność i poddane nadzorowi rodziców. Ich kształt powinien zależeć od tworzących je ludzi: od możliwości uczniów, woli rodziców, koncepcji pedagogicznych nauczycieli. Może to być szkoła tradycyjna, konwencjonalna, może być autorska, poszukująca nowych dróg w nauczaniu i wychowywaniu dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.