• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny "Pomocna Dłoń"
    KRS 0000062024

Misja
Działania profilaktyczne i terapeutyczne wobec dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych lub dotkniętych patologią społeczną.

Prowadzone działania
Odbiorcami naszych działań są dzieci i młodzież, które mają problem ze zorganizowaniem wolnego czasu, są w konflikcie z prawem, pochodzą ze środowisk niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych demoralizacją. Do pracy z dziećmi i młodzieżą angażujemy pedagogów ulicy, wychowawców i instruktorów, kuratorów sądowych, pedagogów i nauczycieli.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.