• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Jaworzniacy Fundacja Pomocy Byłym Młodocianym Więźniom Politycznym
    KRS 0000062939

Misja
Niesienie pomocy materialnej byłym więźniom politycznym lat 1944 - 1956 (wówczas młodocianym).
Prowadzenie badań historycznych nad działalnością nielegalnych organizacji młodzieżowych lat 1944 - 1956.

Prowadzone działania
Organizowanie i finansowanie zlotów byłych więźniów politycznych przebywających w latach 1951 - 1956 w Więzieniu dla Młodocianych w Jaworznie.
Udzielanie pomocy finansowej najbiedniejszym potrzebującym Jaworzniakom.
Wydawanie gazety miesięcznika "Jaworzniacy".
Współpraca z massmediami (nakręcenie i emisja filmu dokumentalnego: "Młodsi od swoich wyroków").

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.