• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka
    KRS 0000063469

Nasze stowarzyszenie jest organizacją samopomocową służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom zmagającym się z rakiem piersi. Zadaniem klubu jest w szczególności: podnoszenie kondycji fizycznej i psychicznej członków, wzajemne wsparcie, promocja zdrowia, profilaktyka chorób nowotworowych, promocja aktywnego trybu życia oraz podejmowanie działań dla zapewnienia paniom po leczeniu onkologicznym raka piersi korzystania z profesjonalnej rehabilitacji.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.