• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej
    KRS 0000064052

Misja:
Szkolenia, instruktaż, narady, udzielanie skutecznej pomocy dla opiekunów i spółdzielni uczniowskich.

Prowadzone działania:
- Konkursy dla szkół i opiekunów SU (o puchar Krajowej Rady Spółdzielczej).
- Konkurs Ekologiczny pn. Zdrowa Przyroda - Zdrowa Żywność - Zdrowy Człowiek.
- Konkurs Szkolnych Kas Oszczędności pod patronatem Banków Spółdzielczych.
- Ogólnopolskie sejmiki, seminaria, szkolenia, narady, imprezy turystyczne.
- Pomoc dla SU w zakresie pomocy naukowych, materiałów oraz innych środków dydaktycznych dla najbiedniejszych uczniów.
- Olimpiady wiedzy o Spółdzielczości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.