• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach
    KRS 0000064590

Misja:
Wyrównywanie szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania rodzin.
Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sportowej, organizowanie dowozów oraz poradnictwa i doradztwa dla osób z upośledzeniem umysłowym w ramach systemu Stowarzyszenia.

Koło prowadzi:
-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dzieci i młodzież realizuje w nim obowiązek szkolny.
-Warsztat Terapii Zajęciowej - rehabilitacja społeczno-zawodowa obejmuje dorosłych w wieku od 16 roku życia.

Koło ściśle współpracuje z organizacjami i instytucjami z innych państw (szkolenia kadry, wymiana doświadczeń, wspólny wypoczynek, wspólne imprezy kulturalne).
Koło organizuje szereg imprez sportowych i kulturalnych zarówno dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, jak i sprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.