• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Pojezierze"
    KRS 0000065257

Prowadzone działania
- Rozbudzanie umiłowania regionu,
- Promowanie i wspieranie twórczości regionalnej - profesjonalnej i amatorskiej,
- Popularyzowanie historyczno-kulturalnej spuścizny regionu,
- Organizowanie imprez kulturalnych i popularno-naukowych dla realizacji celów statutowych,
- Współpraca z organizacjami i instytucjami o podobnych celach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.