• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
    KRS 0000065284

Celem Fundacji jest doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w aparaturę terapeutyczną i diagnostyczną, rozbudowa Szpitala, pomoc w organizowaniu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu w kraju i za granicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.