• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej
    KRS 0000065746

Misja
Wspieranie działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Suwałkach.
Promocja osiągnięć szkoły.
Zakupy instrumentów dla szkoły.

Prowadzone działania
- "Znaszli ten kraj, czyli śladami Stanisława Moniuszki" - mini tournee koncertowe w wykonaniu uczniów i nauczycieli szkoły połączone z turystyką (Polska - Białoruś - Litwa).
- "Polski folklor muzyczny, przedmiot niesłusznie zapomniany" - cykl działań zmierzających do przywrócenia w/w przedmiotu w szkołach muzycznych II st. w Polsce.
- IV Młodzieżowa Orkiestra Kameralna - lato 2003.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.