• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Łosiowa i Okolic
    KRS 0000066178

Nasza misja to propagowanie historii, zabytków Regionu:
-uświadamianie społeczeństwa w w/w zakresie,
- propagowanie kultury Kresów Wschodnich,
- chęć stworzenia na tych ziemiach (które obejmuje organizacja) tras turystycznych, form agroturystyki, itp.

Prowadzone działania
- Budowa obelisku "ku czci Ofiarom II wojny światowej" poległych na terenie działalności organizacji
- zbieranie i gromadzenie dokumentacji z zakresu historii regionu oraz Kresów Wschodnich
- zakładanie konta organizacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.