• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie
    KRS 0000066331

Naszym celem jest pomoc rodzinom i osobą w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin, poprzez przyznawanie stypendiów dla studentów z tych rodzin z powiatu śremskiego.
Towarzystwo głównie zajmuje sie przyznawaniem pozyskanych środków na stypendia dla studentów pomocy finansowej, którzy są w trudnej sytuacji życiowej wraz ze swoimi rodzinami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.