• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Remont"
    KRS 0000066479

Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Remont" powstało z fascynacji osób wychodzących z problemu alkoholowego oraz ich rodzin i przyjaciół. Tworzący SIS 'Remont' poczuli, że korzystając ze wzajemnego wsparcia i pomocy, tworząc krąg bliskich sobie osób pragnących pozytywnej zmiany, korzystających z pomocy terapeutów oraz wierzących, że jeśli bardzo się chce to można zmienić swoje życie na lepsze.

Ideą naszego działania jest przekonanie ..... oparte na pewności, jak w znanym przesłaniu, że warto odwoływać się do:

".....pogody ducha, aby godzić się z tym, czego nie można zmienić, odwagi, aby zmieniać to, co można zmienić, i mądrości, aby odróżniać jedno od drugiego..."

Tego uczymy się sami, do tego zachęcamy osoby korzystające z naszej pomocy.

Zakres naszej działalności:
- udzielamy pomocy osobom borykającym się z problemem alkoholowym bliskich,
- prowadzimy zajęcia profilaktyczne z zakresu zachowań ryzykownych dla dzieci, młodzieży (w porozumieniu z Urzędem Gminy i szkołami),
- współpracujemy z grupą Anonimowych Alkoholików "Sukces" w Kętach,
- współpracujemy z instytucjami, których zakres obejmuje problematykę naszej statutowej działalności.

Zapewniamy dyskrecję i poufność.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.