• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Rotary Club Wolsztyn
    KRS 0000067234

Misja
Głównymi kierunkami naszej działalności są placówki służby zdrowia i oświaty które szczególnie wymagają pomocy i w których realizacja przedsięwzięć klubowych służy dużym grupom ludzi.

Prowadzone działania
Udzielanie pomocy finansowej dla dzieci ze szkoły specjalnej w celu zorganizowania zimowiska. Przyznanie pomocy finansowej osobie wymagającej leczenia chirurgicznego. Utworzenie dwóch kortów tenisowych. Zorganizowanie turniejów sportowych dla dzieci. Sponsorowanie występów zespołów na scenach Wolsztyna. Wspieranie oddziału noworodków szpitala w Wolsztynie.

W trakcie wstępnej fazy jest projekt " Stołówka dla Kamerunu "
Realizacja stypendium dla dwóch osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.