• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Rodzina Nadziei"
    KRS 0000068136

Misja
Sprawowanie opieki i wychowania dzieci i młodzieży we własnych placówkach całodobowych o charakterze rodzinnym, Rodzinnym Domu Dziecka, placówce wsparcia dziennego, małej placówce interwencyjnej, placówce socjalizacyjno-rehabilitacyjnej. Prowadzenie subkont bankowych dla dzieci wymagających specjalnego leczenia.

Prowadzone działania
Realizowane przedsięwzięcia:
Prowadzenie małych placówek socjalizacyjnych o charakterze rodzinnym, będących alternatywą dla dużych państwowych instytucji:
-"Domy Rodzinne" w Gdańsku i Wejherowie - opieka całodobowa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
-filia "Domu Rodzinnego" w Wejherowie - dom dla młodzieży wieku 15-18 lat w Bolszewie
-placówka socjalizacyjno-rehabilitacyjna dla dzieci z problemami zdrowotnymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi w Liniewku Kaszubskim
-ognisko wychowawcze w Gdańsku - Żabiance - placówka wsparcia dziennego, w której praca wychowawcza i terapeutyczna ma przywrócić rodzinie pełnienie jej naturalnych funkcji, a dzieci ochronić przed umieszczeniem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Prowadzenie subkont dla chorych dzieci oczekujących na zabiegi ratujące życie i zdrowie.
Organizowanie imprez dla dzieci, pikników rodzinnych, aukcji, koncertów.
Stała wieloletnia współpraca merytoryczna i finansowa z organizacjami polskimi i zagranicznymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.