• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000068261

Misja:
- Integracja środowiska osób niepełnosprawnych bez względu na rodzaj schorzenia, wiek czy wykształcenie.
- Tworzenie warunków do rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych, inicjowanie likwidacji barier architektonicznych.
- Organizowanie aktywności osób niepełnosprawnych wokół ważnych społecznie zagadnień związanych z integracją europejską, ochroną środowiska, przeciwdziałanie patologiom społecznym związanym z narkomanią i alkoholizmem.

Prowadzone działania:
Wspieranie systemu pomocy społecznej i socjalnej udzielanej osobom niepełnosprawnym przez instytucje rządowe i samorządowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.