• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Równe Szanse" w Ścinawie
    KRS 0000068676

Misja:
- Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
- pobudzanie aktywności społecznej do organizowania pomocy osobom potrzebującym,
- wspieranie tworzenia klas integracyjnych,
- pomoc społeczna,
- gromadzenie środków materialnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- organizacja wolontariatu,
- działalność szkoleniowa,
- działalność związana z przystosowaniem życiowym i zawodowym osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
- Grudzień 2005 - organizacja wyjazdu dla dzieci z klas integracyjnych, osób niepełnosprawnych z powiatu lubińskiego na imprezę integracyjno-rekreacyjną do Aquparku - "Mikołaj w wodzie" - przy współpracy ze Starostwem Powiatowym, mającego na celu integrację, wspólną zabawę z Mikołajem wraz z rozdaniem paczek, rehabilitację w wodzie;
- Grudzień 2005 - wyjazd osób niepełnosprawnych do Teatru Muzycznego we Wrocławiu na spektakl - wyjazd dla 50 osób (osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie), zorganizowany również przy pomocy Starostwa Powiatowego w Lubinie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.