• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Nadzieja"
    KRS 0000069196

Misja
Stowarzyszenie zajmuje sie wspieraniem rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi. Organizuje, prowadzi doradztwo i działalności szkoleniowej w zakresie udzielania i korzystania z pomocy w dziedzinach objętych celami Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
Prowadzenie szkoleń dla opiekunów zajmujących się osobą niepełnosprawną umysłowo. Wspieranie rodzin, w których pojawia się osoba upośledzona, poprzez wysyłanie do niej specjalistów uczących wykonywania codziennych czynności życiowych i rehabiltacyjnych. Prowadzenie pogadanek tematycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.