• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły przy Szkole Podstawowej Nr 19
    KRS 0000069226

Główne cele stowarzyszenia to:
1. działalność kulturalna i edukacyjna.
2. działalność wychowawczo-oświatowa.
3. rozwój fizyczny i psychiczny dzieci i młodzieży.
4. promocja dzieci i młodzieży wybitnie zdolnych drogą dofinansowania lub stypendiów.
5. wspieranie finansowe i rzeczowe dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych.
6. prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany międzyszkolnej.
7. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia.
8. organizowanie życia koleżeńskiego i budowanie prawidłowych relacji międzyludzkich, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
9. tworzenie, modernizacja i wyposażanie zaplecza do prowadzenia działalności wymienionej w pkt. 1 do 8.

Stowarzyszenie podejmuje działania własne i wspiera te inicjatywy, których cele, struktura i osoby prowadzące szczególnie zapewniają wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.

Od początku powstania organizacja prowadzi bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w ramach Świetlicy Środowiskowej wykorzystując pomieszczenia szkolne. Są to zajęcia sportowe, komputerowe, logopedyczne, artystyczno-plastyczne, zespół instrumentalny, koło teatralne. W zajęciach bierze udział ok. 160 dzieci i młodzieży zamieszkujących osiedla znajdujące się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 19 we Wrocławiu. Mają one do dyspozycji ogółem 20 godzin zajęć tygodniowo. Ponadto w styczniu 2007 roku po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziału Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej utworzono sekcję siatkówki i rozpoczęto podstawowe szkolenie sportowe dzieci w tym zakresie. W roku 2008 rozpoczęto również prowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego, piłki nożnej i koszykówki. Działalność stowarzyszenia jest wspierana przez Urząd Miejski Wrocławia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.