• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bydgoski Klub Przyjaciół Zwierząt "Animals"
    KRS 0000069428

Misja:
- Niesienie czynnej pomocy zwierzętom, których życie jest zagrożone.
- Interwencje w przypadku okrutnego lub niewłaściwego traktowania zwierząt oraz ochrona gatunków zwierząt zagrożonych (jeże, krety).
- Podejmowanie działań na rzecz ochrony Ziemi.

Prowadzone działania:
- Sterylizujemy wolno żyjące koty osiedlowe i działkowe (około 500 rocznie) i suczki. Zadanie dofinansowywane jest przez Urząd Miasta Bydgoszczy, ale część zabiegów finansujemy z naszych środków.
- Wspieramy opiekunów kotów wolno żyjących rozdając karmę dla ich podopiecznych.
- Stawiamy rocznie około 50. domków dla kotów (ocieplanych styropianem) w miejscach, gdzie kociaki pozbawione są schronienia (obsesja zamykanych okienek piwnicznych).
- Dbamy o stan zdrowotny kotów osiedlowych. Koty są regularnie odrobaczane, podawane są im preparaty biobójcze zwalczające ektopasożyty, chore zwierzęta leczone są w zaprzyjaźnionych lecznicach.
- Finansujemy zabiegi (często b. skomplikowane) , które ratują życie zwierzętom po wypadkach.
- Zajmujemy się szukaniem dobrych domów dla zwierząt przeznaczonych do adopcji.
- Przeprowadzamy około 200. interwencji rocznie w sprawach znęcania się nad zwierzętami oraz przetrzymywania ich w złych warunkach. Dotyczy to zwierząt domowych i gospodarskich, bywa, że z epilogiem na sali sądowej.
- W ramach edukacji ekologicznej prowadzimy pogadanki w szkołach.
- Stawiamy budy dla psów, które nie mają odpowiedniego schronienia (beczki, rozpadające się budy, albo ich brak).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.