• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Lekarzom Seniorom w Gdańsku
    KRS 0000069804

Misja:
Udzielanie pomocy i wsparcia finansowego lekarzom seniorom będącym członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku; w szczególności na cele związane z leczeniem i rehabilitacją.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.