• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie - Klub Kobiet po Mastektomii "Amazonki - Dana" w Radomiu
    KRS 0000070706

Misja
Niesienie pomocy psychiczno - fizycznej kobietom przed i po operacji amputacji piersi.

Prowadzone działania
Gimnastyka rehabilitacyjna- ogólno kondycyjna, relaksacja, szkolenie wolontariuszek. Praca wolontariuszek w poradni chorób piersi i oddziale szpitalnym

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.