• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia"
    KRS 0000071466

Celem Zakonu jest działalność publiczna w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a w szczególności na rzecz rozpowszechniania kultury łowieckiej, a także polskiej tradycji, zwyczajów i języka łowieckiego. Stanie na straży przestrzegania etyki łowieckiej oraz dbania o wizerunek współczesnego polskiego myśliwego.
Do zadań Zakonu należy także działalność publiczna w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.