• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Bądź Człowiekiem"
    KRS 0000071851

Misja
Pomoc ludziom starszym, chorym, ubogim oraz niepełnosprawnym, pomoc chorym i niepełnosprawnym dzieciom.

Prowadzone działania
Od początku istnienia fundacja udziela pomocy doraźnej dla ubogich i chorych - kupujemy leki, art. spożywcze, opłacamy czynsz, energię itp. Gromadzimy środki na terapię i operacje dzieci chorych. W 2006 roku na te cele wydaliśmy ponad 30.000,00 zł. W roku 2007 ponad 39.000,00 zł. W roku 2008 już w czerwcu osiągnęliśmy wydatki na cele statutowe w wysokości ponad 40.000,00 zł. Na koniec roku kwota pomocy osiągnęła wysokość 111.361,69 zł. W roku 2009 na pomoc chorym, niepełnosprawnym i ubogim wydaliśy 87.078,00 zł.
Od lat prowadzimy akcję "zapasy zimowe" w ramach której kupujemy kilka ton ziemniaków i jabłek, które docierają do najuboższych. Z okazji ŚBN i ŚWN robimy paczki dla podopiecznych bądź dajemy im bony żywnościowe. Ludziom znajdującym się w b. trudnej sytuacji materialnej opłacamy czynsze i media.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.