• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów
    KRS 0000072330

Misja:
Wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej w dziedzinie sztuki współczesnej. Inicjowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej i intelektualnej w dziedzinie mediów i komunikacji. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Organizowanie i promocja wystaw i prezentacji sztuki medialnej i jej twórców.

Prowadzone działania:
Zgodnie z naszym hasłem „Zamiast bileterów — Przewodnicy Sztuki” uważamy, że sztuka jako narzędzie wyrazu i poznania, powinna być dostępna powszechnie i nieodpłatnie, a rolą innowacyjnej instytucji kulturalnej, jaką jest Centrum Sztuki WRO, współfinansowanej ze środków publicznych, powinno być jej współtworzenie, przedstawianie i upowszechnianie. Zakres naszej działalności obejmuje prezentację, popularyzację i upowszechnianie sztuki współczesnej, zwłaszcza sztuki nowych mediów, edukację i mediację sztuki, a nasz program kierujemy do publiczności w każdym wieku, w tym w ramach programu Przedszkole Mediów, do rodzin z dziećmi. Wszystkie wpływy z tytułu 1% przeznaczamy na rozwój projektów edukacyjnych i artystycznych Przedszkola Mediów.
Mecenasem Centrum Sztuk iWRO jest Samorząd Wrocławia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.