• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Dziecięcy Uśmiech"
    KRS 0000072690

Misją Fundacji jest inicjowanie i konsolidacja działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych, sierot z rodzin patologicznych i wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Pomagamy również dzieciom utalentowanym muzycznie, które w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych zajmują czołowe miejsca.

W pracy z dziećmi staramy się pokazać im inny, lepszy świat, dodać wiary we własne siły, żeby uwierzyły w słowa zawarte w książce Janusza Korczaka "Król Maciuś I":

"Dzieci! – dumne miejcie zamiary,
Górne miejcie marzenia
I dążcie do sławy.
Coś z tego zawsze się stanie."

Lata pracy nauczyły nas pokory i wyrozumiałości. Nie posiadamy gotowych "złotych środków" na wszystko, ale zawsze staramy się je znaleźć. Każda sytuacja wymaga innego podejścia, rozeznania, zaangażowania wielu ludzi i różnych specjalistów. Przez cały okres naszej działalności dzięki pomocy ludzi dobrej woli, pedagogów, lekarzy, sponsorów oraz wolontariuszy, udało nam się przeprowadzić szereg ważnych przedsięwzięć, m.in.:
- utworzenie Świetlicy im. Janusza Korczaka przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II.
- systematyczne organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla naszych podopiecznych.
- zorganizowanie leczenia sanatoryjnego w Rabce dla kilkunastu dzieci ze świetlicy.
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
- zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych.
- pozyskiwanie stypendiów.
- organizowanie balów, imprez charytatywnych, pikników, koncertów, aukcji obrazów i loterii fantowych.
- systematyczne działania w niesieniu pomocy materialnej i socjalnej najbardziej potrzebującym.

Od kilku lat Fundacja pomaga Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" w Skierniewicach, wyposażając go w aparaturę dźwiękowo - świetlną. W 2007 roku odbyła się wielka uroczystość 10–lecia Stowarzyszenia, podczas której została otwarta sala "Doświadczenia Świata" wyposażona przez Fundację "Dziecięcy Uśmiech".

Od lat współpracujemy również z różnymi firmami, które przekazują nam artykuły spożywcze i biurowe.
Fundacja przyznaje corocznie statuetki "Serce za Serce". Otrzymują je ludzie wielkiego serca, którzy z oddaniem i w sposób wyjątkowy angażują się w działalność Fundacji.

Do 2012 roku zostało wręczonych już 19 statuetek.

Niezapomnianym osiągnięciem było powołanie Ośrodka Rodzin Zastępczych, który prowadzą panie Ewa Rapacka-Skiba i Małgorzata Keller. Jest to jedyny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy w Skierniewicach. Głównym celem działalności ośrodka jest zapobieganie sieroctwu społecznemu, poprzez stwarzanie każdemu dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku naturalnym lub zastępczym, czyli w rodzinach adopcyjnych, zastępczych i
w rodzinnych domach dziecka.

Dzięki działalności ośrodka wiele dzieci znalazło swój dom, czyli to, co najważniejsze – uczucie i miłość.

Nasza Fundacja jest pozytywnie postrzegana na zewnątrz i może pochwalić się nienaganną opinią oraz klarownością wydatków. Pragniemy utrzymać ten wizerunek w kolejnych latach działalności. Jak zawsze wierzymy w Państwa pomoc i wsparcie w realizacji naszych zadań statutowych oraz planów.
Niech wdzięczne uśmiechy dzieci wynagrodzą Państwu trud pracy na rzecz tych małych istot, które proszą przecież najciszej, gdyż:

"Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie".
Janusz Korczak

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.