• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"
    KRS 0000072694

Misja
Niesienie wszechstronnej pomocy chorym z zaburzeniami psychicznymi.

Prowadzone działania
1. Imprezy integracyjne.
2. Prowadzenie wybudowanego przez "Misericordię" Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lublinie.
3. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywa codziennie 60 osób z zaburzeniami psychicznymi i prowadzone są zajęcia terapeutyczne w 10 pracowniach.
4. Coroczne organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych.
5. Organizowanie kilkudziesięciu imprez okolicznościowych w ciągu roku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.