• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. Jana Bednarskiego pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki
    KRS 0000073550

Misja
1. Nawiązanie do przedwojennej działalności Towarzystwa.
2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój swiadomości narodowej wśród młodzieży.
3. Wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym, niepodległościowym.

Prowadzone działania
Towarzystwo działa na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im Seweryn Goszczyńskiego w Nowym Targu. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez niesienie pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej poprzez fundowanie nagród, stypendiów uzdolnionym uczniom. Towarzystwo zakupuje też pomoce dydaktyczne dla w.w. Liceum.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.