• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO
    KRS 0000073708

Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny (konsultacje terapeutyczne dla osób z autyzmem i ich rodzin, diagnozy pod kątem autyzmu). Prowadzi także świetlice dla dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.