• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ludowy Klub Sportowy "Tarnavia" Tarnawa
    KRS 0000073892

LKS "TARNAVIA" Tarnawa jest stowarzyszeniem kultury fizycznej. Od początku swojej działalności szkoli narybek piłkarski, uczestniczy w rozgrywkach ligowych różnych klas. Klub organizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, organizuje turnieje piłkarskie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.