• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Bratek"
    KRS 0000073945

Misja
Misją organizacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym, głównie dzieciom i młodzieży.
Pomoc dzieciom chorym z rodzin ubogich. Pomoc osobom i rodzinom znajdujących się w trudnych warunkach życiowych, materialnych.

Prowadzone działania
Nasze cele: zrzeszanie osób niepełnosprawnych i ludzi dobrej woli do wzajemnej pomocy w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji kompleksowej; działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc rodzinom znajdujących się w trudnych warunkach życiowych, rodzinom wielodzietnym, pomoc ofiarom wypadków drogowych, usuwanie barier, turnusy rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia zdolnym a ubogim studentom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.