• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie "Krąg"
    KRS 0000074018

Misja:
Szczęśliwe dzieciństwo i zdrowa rodzina - największą wartością.
Naszym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzinom w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i wychowawczych oraz w budowaniu prawidłowych relacji dziecko - środowisko lokalne, poprzez: propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktykę, diagnostykę, edukację, psychoterapię, wyrównywanie defektów i szans rozwojowych, kształtowanie aktywnych postaw.

Prowadzone działania:
SSPPDiR "Krąg" zajmuje się pomocą psychologiczną dzieciom i rodzinom patologicznym oraz zagrożonym patologią, przemocą i ubóstwem, z terenu Słupska i z ośrodków wiejskich powiatu słupskiego. Prowadzimy punkt konsultacyjny, w którym udzielane są porady psychologiczne i wychowawcze oraz prowadzona jest psychoterapia indywidualna dla młodzieży. Prowadzimy także psychoterapię grupową dla dzieci, młodzieży i rodziców. W miarę pozyskiwanych środków organizujemy ciekawe formy spędzania czasu wolnego z terapią w „tle” poprzez: wspólne wyjazdy dziecko-rodzic, letni wypoczynek, wyprawy do akwaparku, jednodniowe wycieczki, itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.