• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Miłośników Pojazdów Szynowych
    KRS 0000074961

Prowadzone działania
Działalność stowarzyszenia ma na celu:
1. zachowanie dziedzictwa kultury materialnej miejskiego transportu zbiorowego
poprzez opiekę nad historycznym taborem i infrastrukturą komunikacji,
2. dokumentowanie rozwoju i dnia dzisiejszego komunikacji,
3. upowszechnianie wiedzy o komunikacji,
4. pielęgnowanie tradycji komunikacji,
5. popularyzacja aktualnych nowości w dziedzinie komunikacji,
6. wydawanie czasopism oraz publikacji temat komunikacji,
7. organizowanie i udział w imprezach okolicznościowych,
8. współpraca z innymi stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami komunikacyjnymi w kraju i za granicą,
9. doradzanie innym stowarzyszeniom i przedsiębiorstwom komunikacyjnym w kraju i za granicą,
10. zbieranie taboru historycznego, jako elementu kulturowej tożsamości miasta Poznania,
11. prowadzenie archiwum i biblioteki o tematyce komunikacyjnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.