• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Młodego Krechowiaka
    KRS 0000075163

Misja
Kultywowanie tradycji 1 Pułku Ułanów Krechowieckich oraz tradycji i historii miasta Augustowa, skupienie wokół idei Stowarzyszenia osób związanych z historią Pułku i historią regionalną, opieka nad miejscami pamięci, wspieranie kształcenia dzieci i młodzieży oraz działalności szkoły i domu rodzinnego.

Prowadzone działania
1. Organizowanie uroczystości rocznicowych, wieczornic, wycieczek związanych z historią pułku, regionu.
2. Prowadzenie działalności klubów dla młodzieży (tanecznego, jeździeckiego, internetowego, strzeleckiego, sportowego, teatralnego), w ramach których uczniowie będą rozwijali swoje zainteresowania.
3. Wspieranie wychowawczej roli rodziny i szkoły poprzez organizowanie uczniom czasu wolnego (także w czasie ferii), uczenie szacunku wobec historii regionu i tradycji.
4. Wspieranie kształcenia dzieci, nauczycieli.

Odbiorcami działalności organizacji są uczniowie - członkowie Towarzystwa Młodego Krechowiaka - około 100 osób oraz członkowie rzeczywiści - nauczyciele, rodzice, przyjaciele szkoły, członkowie honorowi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.