• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Poznańskie Towarzystwo "Amazonki"
    KRS 0000075164

Misja
Organizowanie różnych form dla osób wymagających szczególnej pomocy w zakresie wsparcia psychicznego, propagowanie profilaktyki raka piersi, informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych, poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii, roztaczanie opieki nad kobietami oczekującymi na zabieg, prowadzenie poradnictwa przez lekarzy, praca ochotniczek.

Prowadzone działania
Prowadzimy placówkę opiekuńczą dzienną dla kobiet po leczeniu raka piersi (około 400 kobiet z Poznania i okolic), gdzie panie poddawane są pełnej rehabilitacji psychofizycznej.
Organizujemy różne formy wypoczynku (turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy integracyjne) oraz formę aktywizacji poprzez sport (Spartakiady Amazonek, udział w MŚ łodzi smoczych, organizujemy sekcję łuczniczą).
Dużą rolę w naszych działaniach odgrywają Ochotniczki, prócz wsparcia psychicznego dla kobiet dotkniętych rakiem piersi rozdają za darmo w szpitalach wydawnictwa i foldery. Włączamy się w akcje propagujące profilaktykę raka piersi oraz dostępność do nowoczesnego leczenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.