• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "Ecce Homo" im. Św. Brata Alberta
    KRS 0000076248

Misja:
Udzielanie pomocy finansowej dla dyrekcji Domu w jej różnorodnych działaniach dotyczących chorych.

Prowadzone działania:
W celu zdobycia finansów przeprowadzanie różnorodnych akcji i zbiórek (np. Koncerty Albertyńskie, kwesty przeprowadzane w różnych miejscach przy różnorodnych okazjach).
Organizowanie codziennej wszechstronnej pomocy dla pensjonariuszy Domu.
Zakup sprzętu medycznego i środków transportu.
Dofinansowanie żywnościowe (paczki żywnościowe, zakup napojów, słodyczy i owoców).
Rekreacja, działania kulturalne, wycieczki i wyjazdy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.